PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-11 (214) W.M. Zuberek, Wykorzystanie Efektu Emisji Sejsmoakustycznej w Geotechnice. Geotechnical Applications of Seismoacoustic Emission

Show articles/contents 

Streszczenie, 3

1. Wstęp, 5

2. Ogólna charakterystyka emisji sejsmoakustycznej, 9

2.1 Rozchodzenie się fal sprężystych w skałach, 12

2.2 Najczęściej wykorzystywane parametry emisji sejsmoakustycznej, 22

3. Źródła emisji sejsmoakustycznej w skałach, 29

3.1 Energetyczna analiza procesu pękania skał, 36

3.2 Pękanie kruche i quasi-kruche, 40

3.3 Pękanie ciągliwe, 51

3.4 Podkrytyczny wzrost pęknięcia, 55

3.5 Emisja sejsmoakustyczna jako wynik lokalnych niestabilności w procesie deformacji skał lub w procesie niszczenia ich struktury, 59

4. Widmo częstotliwościowe sygnałów sejsmoakustycznych, 62

5. Aparatura do pomiaru emisji sejsmoakustycznej, 72

5.1 Czujniki, 72

5.2 Aparatura rejestrująco-analizująca, 75

5.3 Kalibracja i cechowanie aparatury, 81

6. Zmiany aktywności sejsmoakustycznej w procesie deformacji skał, 83

6.1 Wpływ wzrostu obciążenia na zmiany aktywności sejsmoakustycznej w skałach, 84

6.2 Zmiany aktywności sejsmoakustycznej przy stałym obciążeniu, 94

6.3 Przebiegi aktywności sejsmoakustycznej przy obciążaniu cyklicznie zmiennym, 100

6.4 Wpływ naprężeń termicznych na powstawanie emisji sejsmoakustycznej, 103

7. Rozkład amplitudowy emisji sejsmoakustycznej, 105

7.1 Podstawy fizyczne rozkładu amplitudowego emisji, 106

7.2 Zmiany rozkładu amplitudowego emisji sejsmoakustycznej w procesie deformacji, 112

8. Lokalizacja ognisk emitowanych sygnałów sejsmoakustycznych, 115

8.1 Przybliżona ocena miejsca położenia ogniska sygnału sejsmoakustycznego, 116

8.2 Metody lokalizacji ognisk sygnałów sejsmoakustycznych, 119

9. Wykorzystanie zjawiska emisji sejsmoakustycznej w geotechnice. Wybrane przykłady zastosowań, 125

9.1 Stabilność wyrobisk i struktur geotechnicznych, 125

9.2 Przewidywanie momentu zniszczenia, 128

9.3 Wykorzystanie możliwości lokalizowania źródeł emisji sejmoakustycznej, 130

9.4 Inne zastosowania, 133

10. Zakończenie, 135

Literatura, 137

Geotechnical applications of seismoacoustic emission (summary), 174


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek