PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-20 (294) A. Guterch, M. Lewandowski, R. Dadlez, J. Pokorski, S. Wybraniec, K. Żytko, et al., Podstawowe Problemy Głębokich Badań Geofizycznych i Geologicznych Obszaru Polski *** Basic Problems of Deep Geophysical and Geological Investigations of Poland.

Show articles/contents 

1. Wstęp, 5

2. Generalne problemy badawcze, 6

2.1 Rozpoznanie struktury wgłębnej i natury granic geofizycznych w litosferze, 7

2.2 Rozpoznanie różnych typów skorupy, 7

2.3 Geometria i zasięgi granic strukturalnych pomiędzy blokami skorupowymi i w ich obrębie, 7

2.4 Rekonstrukcja historii rozwoju basenów oceanicznych w fanerozoiku, 8

2.5 Geneza i historia rozwoju kompleksu osadowego, 8

3. Regionalne problemy badawcze, 8

3.1 Ogólny podział regionalny i zarys problematyki, 8

3.2 Zagadnienia szczegółowe, 10

4. Metody, koncepcje i techniki badawcze, 22

4.1 Głębokie sondowania sejsmiczne, 22

4.2 Metody pól potencjalnych, 27

4.3 Sondowania geomagnetyczne i magnetotelluryczne, 28

4.4 Geotermika, 29

4.5 Badania paleomagnetyczne, 29

4.6 Geochronologia izotopowa, 30

4.7 Geofizyka otworowa i dane geologiczno-techniczne, 30

4.8 Metody geologiczne, 31

Basic problems of deep geophysical and geological investigations of Poland (summary), 39

Podstawowe piśmiennictwo, 40

Ilustracje, 45


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek