PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-4 (138) Bibliografia i Prace Instytutu Geofizyki PAN. Bibliography 1973-1978

Show articles/contents 

R. Teisseyre, K. Ołpińska-Warzechowa, Prof. Stefan Manczarski 1899-1979 (wspomnienie), 3

K. Ołpińska-Warzechowa, Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Geofizyki PAN - 1973-1978 (Bibliography of publications written by the staff of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences 1973-1978), 15

K. Ołpińska-Warzechowa, Bibliografia wydawnictw Instytutu Geofizyki PAN (Bibliography of publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences), 175

- Indeks przedmiotowy (Subject index), 186

R. Teisseyre, J. Jankowski, Tematyka badań w Instytucie Geofizyki PAN w latach 1973-1978, 199

- Wykaz prac doktorskich i habilitacyjnych, wykonanych przez pracowników Instytutu, oraz prac, których obrony odbyły się w Instytucie Geofizyki PAN w latach 1973-1978, 216

- Ekspertyzy wykonane przez Instytut Geofizyki PAN w latach 1973-1978, 222

J. Słomka, Centralne Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki PAN w Belsku (1956-1980), 231

J. Jankowski, S.M. Zalewski, Wyprawy polarne w latach 1957-1980 i ich problematyka w naukach o Ziemi, 241


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek